Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

Amaç

Bu eğitim; yetkinlikleri geliştirmek isteyen yöneticiler, amirler, takım liderleri ve kendilerini geliştirmek isteyen yönetici adayları için tasarlanmıştır.Yönetici adaylarına ve şirket sahiplerine temel yönetim kavramları hakkında bilgiler vererek yöneticilik becerilerini geliştirmek, yeni ve etkin alışkanlıklar edinmelerini sağlamak,liderlik niteliği kazandırmak amaçtır.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim 

Eğitim Süresi: 32 saat


Eğitime Kimler Katılabilir

Yöneticiler,kamu ve özel sektör çalışanları,yöneticilik kariyer hedefi olan herkes katılabilir.

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi Konu Başlıkları

 • Yöneticilik, yönetim, İdarecilik, İdare etme nedir?
 • Güncel yönetim konuları ve Güncel Yönetim metodları nelerdir?
 • Dünya firmalarını şirketlerini nasıl yönetiyor?
 • Organizasyonlardaki örgütlenme – Yönetim şeması
 • Kurum kültürü ve aidiyet duygusu,
 • Çalışanların firmanıza bağlılığını nasıl arttırırsınız?
 • Yönetim faaliyetlerinin temel özellikleri
 • Yöneticilik ve liderlik kavramları
  • Yönetici, Lider, İdareci ve Patron arasındaki temel farklılıklar
  • Liderlik kavramı
  • Lider Yöneticinin Özellikleri
  • Yöneticinin ve liderin sahip olması gereken özellikler
 • İletişim Eğitimi : Yönetimde ilişkiler, etkin iletişim ve iletişim yönetimi, Alt üst arası ilişki yönetimi
 • Motivasyon Eğitimi : Yönetici ve motivasyon
 • Delegasyon Eğitimi :
  • Görev Verme,
  • Görev Alma,
  • Delege Etme
  • Delegasyon,
  • İş nasıl yaptırılır?
 • Çatışma Yönetimi Eğitimi
  • Yönetici ve çalışanlar arası çatışma yönetimi
  • Çalışanlar arası çatışma yönetimi
  • Yöneticiler arası çatışma yönetimi
 • Pareto analizi nedir? Pareto Analizi 80/20 kuralı
 • Stratejik yönetim
 • Hedeflerle yönetim
 • Performans yönetimi
 • Yönetici ve karar verme
 • Takım ve Ekip Çalışması Eğitimi :
  • Takım kurma ve yönetme
  • Takım ve Ekip çalışması, Ekiplerin uyumlu çalışma denklemi
  • Takım ve ekip oluşturma
 • Zaman Yönetimi Eğitimi : Yöneticinin zamanı yönetmesi
 • Toplantı Yönetimi Eğitimi : Yöneticinin toplantıları yönetme
 • Raporlama Eğitimi
  • Raporlama ve takip
  • Rapor nasıl yazılmalıdır?
  • Rapor nasıl sunulmalıdır?
 • Çözüm ve Sonuç Odaklılık

Eğitim sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

32 saatlik Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi Sertifikanız,üniversite onaylı örgün eğitim sertifikası olup resmi belge şeklinde verilecektir.

Başa dön