Yatırım Kuruluşları Eğitimi

Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri Eğitimi

Spk lisanslama sınavına hazırlık yapanların başarılı olması amaçlanmaktadır.

Eğitim Şekli: Örgün Eğitim

Eğitim Süresi: 36 saat


Eğitime Kimler Katılabilir

Spk lisanslama sınavlarına hazırlanan ve finans sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen tüm bireyler katılabilir.

MODÜL KONU BAŞLIKLARI

 • Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar
 • Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri
 • Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Seri: IV, No: 28
 • Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik (4, 5 ve 6’ncı Bölümler)
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği
 • Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği III-56.1
 • Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
 • Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
 • Takasbank Teminat Yönetimi
 • Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim
Başa dön