Yaşam Koçluğu Eğitimi

YAŞAM KOÇLUĞU 

Yaşam Koçluğu, insanın yaşamının kendisidir. Çünkü koç, kişinin yaşamında birlikte yürüdüğü bir yol arkadaşı ve bununla birlikte koçluk, yaşamın içinde, kişinin kendi adına, yaşamına, kendine ve gelişimine dışarıdan bir gözle bakabilme sürecidir.

Yaşam koçluğu temelde değişim yönetimidir. Değişime adapte olmaktır. Bu pencereden, insanların kendilerini çok farklı alanlarda fark etmelerini sağlayan, yürümek istedikleri yolu farkındalıkla seçmelerini, seçtikleri yolda kararlılıkla adım atmalarını destekleyen ve ulaşmak istedikleri yere onları ulaştıran profesyonel bir süreçtir.

Yaşam koçluğu,  bir insanı odaklı düşündürebilmektir. Gerçekten odaklanmasını sağlamaktır.

Bu yaklaşım karşılıklı iletişim ve bir etkileşimi içerir. Bununla birlikte koçun penceresinden bakıldığında; koç, çok iyi dinleyip oradan hareketle çok güçlü sorular soran ve kişiye alan açarak onu destekleyen kişidir.

Bir diğer tanımla Yaşam koçluğu, insanları gerçekten derin düşündürerek kendi farkındalıklarını ya da kendi potansiyellerini ortaya çıkarmayı sağlayan sistemler bütünüdür.

Koç ise, bütün bu sistemleri farkındalıkla bilerek uygulayan kişidir. Bunun için koçun, başlangıcı olup, sonu olmayan bir eğitim sürecine girmesi gerekir. Bu işi profesyonel olarak yapmak üzere gerekli teknikleri öğrenmenin yanı sıra, “Koç konumu” denilen yaklaşımı ve bu yaklaşımın gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak adına, çok ciddi bir şekilde kendi üzerinde yaşam boyu çalışmayı, öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi gerektirir.

YAŞAM KOÇU KİMDİR?

Yaşam koçu; kişiyi, nötr, tamamen yargısız biçimde, çok iyi dinleyerek, onun ulaşmak istediği sonuçlara ulaşmasını destekleyecek yöntemler konusundaki yetkinliği ile o yöntemleri kullanabilen ve kişiye ait özel bilgiyi ömür boyu gizli tutabilen yol arkadaşıdır.

Koçun, koçluk konusundaki sürekli gelişen bilgi ve deneyiminin dışında, koçluk yaptığı kişilerin konu meslek ya da gündemleri hakkında uzmanlığının olması gerekmez.

Koçluk eğitimini tamamladıktan sonra hizmet verilebilecek bazı alanlar şunlardır;

 • Yönetsel süreçler,
 • Üst düzey yönetici ve lider koçluğu,
 • Gençlere yönelik eğitim/sınav süreçleri,
 • Gelecek ve kariyer planlama,
 • Hedef ve vizyon oluşturma,
 • Proje geliştirme ve yaratıcılık süreçleri,
 • Çift – aile ilişki ve iletişim süreçleri,
 • Takım süreçleri,
 • Ebeveyn – çocuk iletişim süreçleri,
 • “Bütünsel İnsan” gelişimi ve değişim süreçleri,
 • Kişinin içsel süreçlerini destekleyen dönüşümsel değer koçluğu,
 • Zaman yönetimi, planlama, önceliklendirme,
 • Kişilerin yaşamında +1 daha geliştirmek ve dönüştürmek istediği her alan…

Bununla birlikte koçluk, her tür konu ya da alan için uygulanabilecek bir şablon niteliği taşıdığından dolayı, hizmet verilebilecek alanlar koçun ilgi alanı ve hayal gücü kadar geniştir.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim modeli

Eğitim Süresi: 60 saat


Yaşam Koçluğu Ders Modülleri

 • Tanışma, giriş, beklentiler. 
 • Koçluk nedir / ne değildir?
 • Koçluğun kökeni
 • Koç kimdir? 
 • Koçun özellikleri
 • Dünyada koçluk (istatistikler)
 • Ülkemizde koçluk
 • Koçluğun temel kavramları
 • Koçluğun ilkeleri
 • Koçluk çeşitleri (nişler)
 • Görüşme nasıl olur?
 • Güven oluşumu nasıl sağlanır
 • Uyumlanma
 • Danışanla ilişki tutumları
 • Anlaşma
 • Koçun dili
 • Anda kalmak
 • Etkin dinleme
 • Geri bildirim
 • Motivasyon
 • Stres yönetimi
 • Doğru sorular
 • Yanlış sorular
 • Doğru / yanlış yaklaşımlar
 • KOÇLUK METODLARI
 • Yaşam çemberi
 • Metafor
 • İf /varsay
 • Çapalama
 • Yeniden çerçeveleme
 • Beyin fırtınası
 • Değerler testi
 • Dök içini
 • Eylemleri isimleştirmek
 • Meydan okuma
 • Ödev
 • Öğrenme stilleri
 • Traksaksiyonel analiz
 • Hedef belirleme
 • İletişim becerileri
 • İletişim engelleri
 • Farklı danışan türleri
 • SWOT analizi
 • Algı konumları
 • Öğrenme aşamaları
 • Değişimin şartları
 • Farklı kişilik tipleri
 • Danışan kişilik özellikleri saptama
 • Algı boyutları piramidi
 • İnanç kalıpları
 • Zaman yönetimi
 • GROW modeli
 • Meslek olarak koçluk
 • Sosyal medya yönetimi
 • Danışan bulma / reklam
 • Fiyat ve iş kurma
 • Güven ilişkisi kurma ve sürdürme
 • Danışanın potansiyelini anlama ve geliştirme
 • Niş koçluklar
 • Fantezi adası testi
 • Değerler listesi
 • Bir koç olarak hazır mıyım
 • Kendime neler katabilirim
 • Check list
 • Demo koçluk
 • Demo koçluk ve inceleme

Eğitime Kimler Katılabilir

Yaşam Koçluğu mesleği yaşam koçluğu sertifikasına sahip olarak gerçekleştirilen bir meslektir. Yaşam Koçluğunu bu konuda profesyonelleştiğiniz zaman yapabilirsiniz. Fakat bu eğitim öncelikle sizin kendinizde ciddi değişimler olmasını sağlayacaktır. Yani eğitime kendisine yardımcı olmak isteyen kişiler ve bu işi meslek olarak yapmak isteyen kişiler katılabilir.

–      Kendi hayatına yön vermekte zorlanan kişiler,

–      Hedeflerine ulaşmada zorluk yaşayan ve hep daha iyiye ilerlemek isteyen kişiler,

–      Değişime ve gelişime açık, istekli kişiler bu program ile kendi gelişimlerine yardımcı olabilirler.

Meslek hayatında kazanımda olmak isteyen;

–      Psikologlar, Pdr’ler, Sağlık Çalışanları, Eğitmenler, Öğretmenler, Emniyet çalışanları ve hatta insan ile ilişkisi olan tüm meslekteki kişiler bu programa katılmayı tercih edebilirler.

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

60 saatlik Yaşam Koçluğu Eğitimi Sertifikanızı  örgün eğitim sertifikası şeklinde üniversite onaylı resmi belge şeklinde alacaksınız

Başa dön