Uzlaştırmacılık Eğitimi

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ NEDİR?

Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir. Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir. Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin işbirliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusudur. Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır. 

UZLAŞTIRMACI OLMAK NE KAZANDIRIR?

2019 UZLAŞTIRMACI ÜCRET TARİFESİ

 • Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 114-171 TL
 • Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;
  1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 342-456 TL,
  2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 456-570 TL,
  3) 6-10 kişinin uzlaştırılması durumunda 570-684 TL,
  4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 684-798 TL,
 • Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;
  1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 171-228 TL,
  2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 228-285 TL,
  3) 6-10 kişinin taraf olması durumunda 285-342 TL,
  4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 342-399 TL arasında ücret ödenir.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim

Eğitim Süresi: Uzlaştırmacı Eğitimi toplam 48 saat (36 saat teorik + 12 saat uygulama) olup ders dağılımı aşağıdaki şekildedir. 

 1. Onarıcı Adalet- 3 saat
 2. Uzlaştırmanın Esasları- 4 saat
 3. Uzlaştırmanın Şartları- 2 saat
 4. Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usûlü; (Aşağıdaki başlıklar toplam 4 saat olmak üzere)
  – Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi
  – Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler
 5. İletişim- 5 saat
 6.  Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usûlü; (Aşağıdaki başlıklar toplam 6 saat olmak üzere)
  – Uzlaşma Teklifi
  – Uzlaştırmada Edim
  – Uzlaştırma Raporu veya Belgesi
 7.  Müzakere-8 saat
 8. Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usûlü- 2 saat
 9. Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları- 2 saat
 10. Uygulama- 12 saat

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

48 saatlik Uzlaştırmacı Eğitimi sertifikanız,üniversite onaylı örgün eğitim sertifikası olup,resmi belge şeklinde verilecektir.

Başa dön