Tedarik Zinciri ve Lojistik Uzmanlığı Eğitimi

Amaç

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği arttırmak, maliyetleri azaltmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek tedarik zinciri ve lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.

Dünyada ve ülkemizde Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi alanındaki çalışmalar gelişmekte, bu konularda çok çeşitli teknolojiler, sistemler ve yöntemler kullanılmaktadır. Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri lojistik ve tedârik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir. Bu program genel olarak bu alanda temel bilgileri vermek üzere tasarımlanmıştır.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim

Eğitim Süresi: 120 saat


Eğitime Kimler Katılabilir

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi konularında temel bilgileri almak ve bilgilerini tazelemek isteyenler, lojistik sektörüne adım atacak olanlar ve lojistik sektöründe bir süredir çalışanlar katılımcı olarak başvurabilirler. Bir yükseköğretim programından mezun olanlara kabulde öncelik verilir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.

Eğitim Ders Modülleri

Konu-1: STOK YÖNETİMİ

 1. Malzeme Yönetimi
 2. Stok Kontrol Sistemleri (Bağımsız Talep Yapısı)
 3. Malzeme Gereksinim Plânlaması (Bağımlı Talep Yapısı) 

Konu-2: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 1. Tedarik Zinciri Yönetiminin Doğuşu, Evrimi ve Temel Kavramlar
 2. Tedarik Zinciri Yapıları
 3. Tedarik Zinciri Yönetim İlkeleri
 4. Tedarik Zinciri Yönetim Modelleri   

Konu-3: SATINALMA YÖNETİMİ 

 1. Stratejik Satınalma
 2. Sözleşme Yönetimi
 3. Satınalma Süreçleri ve Yönetimi
 4. Fiyat Yönetimi
 5. Dış Kaynak Kullanımı
 6. ERP Sistemlerinde Satınalma
 7. Tedârikçi Yönetimi

Konu-4: LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 1. Genel Bilgiler
 2. Tedarik Zinciri Bilişim Altyapısı
 3. Güncel Tedârik Zinciri Yönetimi Teknolojileri 
 4. Lojistik Bilişim Sistemleri Bileşenleri

Konu-5: TAŞIMACILIK YÖNETİMİ  

 1. Taşımacılığın Önemi, Temel Kavramlar ve Lojistikteki Yeri
 2. Taşımacılık İstatistikleri
 3. Uluslararası ve Yurt İçi Ticarette Taşıma Modları
 4. Kombine Taşımacılık
 5. Taşımacılıkta Freight Forwarder’lar
 6. Taşıma Modu Seçimi Uygulaması
 7. Taşımacılık Ekonomisi, Lardner İlkesi, Dönüş Yükü (Taşımacılık Dengesi), Ölçek ve Mesafe Ekonomisi Kavramları
 8. Taşımacılıkta Mâliyet Türleri – Navlun Hesaplama
 9. Vaka Analizleri İle Ulaştırma Problemleri
 10. Taşıyıcı Araç, Ekipman ve Kaplar (Tipleri, Kapasiteleri, Tarifeler), Yükleme Yöntemleri
 11. Uluslararası ve Yurtiçi Taşımacılık Güzergâhları
 12. Taşımacılık Ağlarının Tasarımı ve Yönetimi
 13. Taşımacılıkta Kullanılan Dokümanlar ve Mevzuat Bilgisi
 14. Meslekî Yeterlilik Belgeleri
 15. Yetki Belgeleri Türleri
 16. Tehlikeli Madde Taşımacılığı 

Konu-6: LOJİSTİK YÖNETİMİ 

 1. Taşımacılık, Depolama, Lojistik Kavramları ve Farklılıları, Örnek Vakalar
 2. Temel Lojistik Faaliyetler, Müşteri Hizmet Düzeyi (CSL), Lojistik Maliyetleri ve Toplam Mâliyet Kavramı
 3.  Türkiye Lojistik Sektörü, Dış Kaynak Kullanımı, Üçüncü Parti (Taraf) Lojistik (3PL), Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı (LLP)
 4. Lojistikte Performans Yönetimi, Lojistikte Çağdaş Sistemler (Milk Run, Cross-Dock, Araç Yükleme ve Rotalama)

Konu-7: DEPO YÖNETİMİ 

 1. Depolamanın Lojistikteki Yeri ve Önemi
 2. Depo Ekipmanları ve Kaplar
 3. Depo Binası, Dış ve İç Çevresi
 4. Depo Yönetimi
 5. Depolama Süreçleri  

Konu-8: DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLEME

 1. Küreselleşme Süreci ve Dünya Ekonomisindeki Değişim
 2. Dünya Ticareti ve Türk Dış Ticaret Göstergelerinde Gözlemlenen Gelişmelere Genel Bakış
 3. İşletmelerin Dış Pazarlara Açılma Nedenleri, Dış Pazarlara Açılmayı Etkileyen Unsurlar
 4. Dış Pazarlara Yönelirken Bilinmesi Gerekenler
 5. Dış Ticaret Yapacak İşletmeler İçin Fizibilite Ayrıntıları
 6. Yurt İçi Ticaret ve Dış Ticaret Farklılıkları
 7. Dış Ticarette Kullanılan Temel Belgeler ve Önemi
 8. Adım Adım Dış Ticaret
 9. INCOTERMS 2010 Esasları ve Uygulaması
 10. Dış Ticaret Mevzuatı ve Temel Esasları
 11. Dış Ticarette Temel Lojistik İş Süreci Olarak Gümrükleme
 12. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Esasları
 13. Gümrük Rejimleri
 14. 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan 5911 Sayılı Kanun ve Esasları
 15. İhracat ve İthalatta Gümrüklerde İş Akışı ve Uygulaması
 16. Temel Gümrük Uygulamaları
 17. Gümrükleme İşlemlerinde Temel Mali Yükümlülükler
 18. Gümrükleme İşlemleri İle İlgili Örnekler ve Vaka Çalışması  

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

120 saatlik Tedarik Zinciri e Lojistik Uzmanlığı Eğitim sertifikanız, üniversite onaylı örgün eğitim sertifikası olup,resmi belge şeklinde verilecektir.

Başa dön