Sermaye Piyasası Araçları Eğitimi

Amaç

​Bu eğitim, üniversitelerden yeni mezun olmuş ya da halen çalışmakta olup, finans ve sermaye piyasalarında iş sahibi olmak isteyenlere meslek edindirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim

Eğitim Süresi: 40 saat


Eğitime Kimler Katılabilir

Üniversitelerin öncelikle işletme / iktisat / finans / muhasebe / bankacılık / sigortacılık gibi bölümlerinden mezun olmuş ya da olacak öğrenciler, halen bir iş kolunda çalışmakla beraber kariyerine finans ya da para / sermaye piyasalarında devam etmek isteyenlerin katılması önerilir.Spk lisanslama sınavlarına katılmak isteyenler katılabilir.

 Eğitim İçerikleri

1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar

1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

1.2.2. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.2.3. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları  

2. Sermaye Piyasası Araçları 1

2.1. Paylar ve Pay Benzeri Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve ve Pay Tebliği VII-128.1)

2.2. Borçlanma Araçları (Kavramsal Çerçeve ve Borçlanma Araçları Tebliği VII-128.8)

2.3. Yatırım Fonu Katılma Payları (Kavramsal Çerçeve ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1)

2.4. Türev Araçlar

2.5. Kamu Borçlanma Araçları

3. Yatırım Kuruluşları

3.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1

3.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1 (1-8’inci ve 10’uncu Bölümler)

3.3. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ III-45.1

3.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65

4. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

4.1. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar

4.2. Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri

4.2.1. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

4.2.2. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ II-13.1

4.2.3. Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik (4, 5 ve 6’ncı Bölümler)

4.2.4. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği

4.2.5. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği

4.2.6. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği III-56.1

4.3. Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

4.4. Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

4.5. Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim

4.6. Takasbank Teminat Yönetimi

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

40 saatlik Sermaye Piyasaları Araçları eğitim sertifikanız üniversite onaylı,örgün eğitim sertifikası olup resmi belge şeklinde verilecektir.

Başa dön