Satış Pazarlama Eğitimi

Amaç

Bu eğitimin temel amacı, sizlere SATIŞ ve PAZARLAMA ile ilgili tüm bilgileri aktarmak, SATIŞ hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı ve online bir eğitim şeklinde öğreterek, hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim

Eğitim Süresi: 32 saat


Eğitime Kimle Katılabilir

* Satış alanında gerekli tüm bilgileri öğrenmek ve kariyerini bu doğrultuda şekillendirmek isteyen üniversite öğrencileri,
* İş hayatına yeni atılacak öğrenciler, yeni mezunlar,
* İş ararken bir adım öne geçmek isteyen kişiler,
* Kariyerinde değişiklik yapmak isteyen beyaz yakalılar, genç profesyoneller,
* Satış ve pazarlama bölümü yöneticileri, çalışanları,
* Bayi kanalı ve aktif satış yöneticileri,
* Şirket sahibi ve ortakları,

Satış Pazarlama Eğitimi Ders Modüleri

Modül 1: Stratejik Pazarlama Yönetimi

 • Çağdaş pazarlama kavramı
 • Pazarlamada bütünleşik yaklaşım
 • Pazarlama stratejileri
 • Pazarlama planı
 • Pazar konumlandırma ve bölümlendirme stratejileri
 • Pazarlama karması
 • Tüketici satın alma davranışı

Modül 2: Çağdaş Satıcılık Uygulamaları

 • Satış ve satışçı kavramları
 • Çağdaş satış yönetimi
 • Müşteri beklentileri ve tipleri
 • Satış Hunisi
 • Satışta hedef oluşturma ve SMART hedef analizi uygulaması

Modül 3: Satışta Etkili İletişim Yöntemleri ve Beden Dili

 • Satışta iletişimin önemi ve etkin mesaj sunumu
 • Satış sunumlarında içerik hazırlama
 • Sunum görsellerinin hazırlanması
 • Satışlarda toplantı yönetimi
 • Beden dilinin etkin kullanımı

(İletişim teknikleri ve sunumlar ile ilgili olarak uygulamalar yapılacaktır)

Modül 4: Satış Kapatma

 • Satışta müşteri rolünü benimsemek
 • Bir satışı, müşterinin kendisinin aldığını düşündürecek şekilde nasıl kapatırsınız?
 • Müşteri Alım sinyalleri
 • Satış kapatma teknikleri
 • Satış kapama çeşitleri
 • Satış kapatma esnasında müşteri beden dili ve okunması
 • Satış kapamada müşteri tatmininin sağlanması
 • Satış kapamada ikna teknikleri
 • Satış kapama soruları
 • Satış savaşçısının danışmanlık rolü
 • Direnç ya da itiraz neden gösteririz?
 • Gerçek piyasa dirençleri
 • Direnç türleri ve başa çıkma yöntemleri
 • Satış direnç vakaları ve uygulamaları
 • Satıştaki dirençle mücadelede müttefiklerimiz: dürtüler
 • Satışı ne kadar başarılı yapıyoruz?
 • İtirazdan satış çıkarma

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

32 saatlik Satış Pazarlama Eğitimi sertifikanız, üniversite onaylı örgün eğitim sertifikası olup resmi belge şeklinde verilecektir.

Başa dön