Sağlık Kurumları İşletme Yöneticiliği

EĞİTİMİN AMACI

Sağlık Kurumları Yönetimi disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Sağlık Bakanlığının yaptığı sağlık reformlarının odak noktası olan sağlık sistemleri ve bu sistemlerin karmaşık yapısı, kamu ve özel sektörde artış gösteren sağlık kuruluşu sayısı, yükselen sağlık hizmetleri maliyetleri kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak profesyonel sağlık kurumu yöneticilerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu programın amacı, katılımcılarını sağlık kurumları yönetimi alanındaki güncel ve bilimsel bilgilerle donatarak başarılı bir sağlık kurumu yöneticisi adayına dönüştürmektir.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim 

Eğitim Süresi: 76 saat


Eğitim Ders Modülleri


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • Sağlık Hizmet Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelleri
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İK Dengeli Skor Kartı
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İş Analizi
 • İş Değerleme
 • Ücretleme
 • Çalışan Seçimi, İşe Alımı ve İşe Yerleştirme Modelleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • Çalışan Eğitimi ve Geliştirilmesi

STRATEJİK YÖNETİM VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

 • Firma ve Yönetişim
 • Yönetim ve Yönetici Kavramları
 • Yönetim İşlevleri-Planlama, Örgütleme, Yürütme ve Kontrol
 • Stratejik Planlama Süreci
 • Dışsal-İçsel Analiz
 • SWOT-TOWS
 • Strateji Geliştirme
 • Kurumsal Stratejik Alternatifler
 • İş Birimi Bazında Stratejik Alternatifler
 • Örgütsel Yapı, Roller ve Şablonlar
 • Sürdürülebilir Performans için Motivasyon Araçları
 • Liderlik
 • Sürdürülebilir Performans için Teknoloji ve Kültür Tabanlı Kontrol Araçları

YALIN HİZMET

 • Sağlıkta yalın yaklaşımlar
 • Yalın felsefe
 • Yalın araçlar ve örnek uygulamalar
 • 5-S ve sağlıkta 5-S
 • Sağlık kurumlarında süreç yönetimi- Sağlıkta tedarik zinciri yönetimi
 • Uygulama ve görsel örnek uygulamalar
 • Kaizen ve sağlıkta uygulamaları

SAĞLIK HUKUKU

 • Hasta hakları
 • Sağlık personelinin hukuki, cezai ve idari sorumluluğu
 • Özel sağlık kuruluşlarıyla hasta arasındaki hukuki ilişki
 • Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu
 • Yanlış tedaviden doğan sorumluluk

SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA YÖNETİMİ

 • Pazarlama Yönetiminin Sağlık Kurumlarındaki Önemi 
 • Müşteri İlişkileri Oluşturmak İçin İşletme ve Pazarlama Stratejisi Geliştirme 
 • Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları 
 • Pazar Bölümlendirme, Hedefleme ve Konumlandırma 
 • Ürün Politikaları 
 • Markalama 
 • Fiyat ve Fiyatlandırma Politikaları 
 • Dağıtım 
 • Tutundurma

ERGONOMİ

 • Ergonominin tanımı ve tarihsel gelişimi
 • Endüstriyel ergonomi
 • Kas ve iskelet hastalıkları
 • Kas ve iskelet hastalıklarından korunma yöntemleri
 • Egzersiz hareketleri

PROJE YÖNETİMİ

 • Proje organizasyon yapıları
 • Projelerin planlanması
 • Proje yönetiminde kullanılan araç ve yöntemler
 • CPM
 • PERT

YÖNETİM EKONOMİSİ

 • Temel ekonomik aktörlerin (birey ve firmaların) karar prosesleri
 • Piyasa yapısı, firma davranışı ve performans
 • Rekabetçi ve tekelci piyasalardaki yönetim stratejileri
 • İleri iş stratejilerinin geliştirilmesi
 • Devlet müdahaleleri ve bilgi yapısının ekonomik çıktılar üzerindeki etkisi 

KİMLER KATILABİLİR:

Sağlık kurumları yöneticiliği konularında bilgi almak, bilgisini ilerletmek ve kariyerine bu alanda devam etmek isteyen herkes için uygun bir eğitimdir.

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacağım 

Eğitim sonunda sağlık kurumları işletme yöneticiliği uzmanlık sertifikası 76 saatlik örgün sertifika şeklinde üniversite onaylı resmi sertifika şeklinde belgelendirilecektir.

Başa dön