Sağlık Hukuku Eğitimi

Amaç

Ülkemizde az bilinen Sağlık Hukuku konusunda temel kavramları, sağlık mesleği mensuplarının cezai ve hukuki sorumluluklarını, Sağlık Hukukunun en önde gelen konusu olması nedeni ile tıbbi uygulama hatalarının (malpraktis olgularının) hukuki süreçlerinin tüm boyutları ile ele alınması, tıbbi bilirkişilik kavramı ile resmi bilirkişilik kurumlarının değerlendirilmesi ve son olarak Sağlık Hukukunda sigortacılık uygulamalarına değinilmesi hedeflenmektedir. Bu eğitim sürecinde sahada gündelik pratik içerisinde aktif çalışan eğitimcilerin bulunması nedeni ile bilgilendirme hedefinin dışında interaktif bir bilgi ve deneyim paylaşımı ve Sağlık Hukuku alanındaki sorunlar ve çözümlerine dair bir bakış açısı kazandırılması da hedeflenmektedir.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim

Eğitim Süresi: 60 saat


KİMLER KATILABİLİR

Hukukçular, Hukuk Fakültesi Öğrencileri, Hekimler ve Diğer Sağlık Personeli, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Öğrencileri.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Sağlık Hukuku Temel Kavramları, Sağlık Hakkı, Hasta Hakları, Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu, Hekimlerin ve diğer Sağlık Personellerinin Cezai Hukuki İdari ve Disiplin Yönünden Sorumlulukları, Tıbbi Uygulama Hataları ve Hukuki Süreç, Tıbbi Uygulama Hatalarında İdarenin Sorumluluğu, Sağlık Hukukunda Mesleki Sorumluluk Sigortaları, Tabip Odaları, TTB Onur Kurulları, Yüksek Sağlık Şurası, Bilirkişilik, Defansif Tıp Uygulamaları

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

60 saatlik Sağlık Hukuku Eğitimi sertifikanız,üniversite onaylı örgün eğitim sertifikası olup,resmi belge şeklinde verilecektir.

Başa dön