Proje Yönetimi Eğitimi

Amaç

 • Proje hedeflerinin ve amacının belirlenmesi, zamanın önemi,
 • Proje kapsamının belirlenmesi,
 • Proje yöneticisinin sahip olması gereken özellikler,
 • Proje yöneticisinin rolü ve görevleri,
 • Proje ve operasyon arasındaki temel farklar,
 • Yaşanılan krizlerin nasıl aşılabileceği,
 • Projelerin nasıl gözden geçirileceği, nasıl izleneceği ve dokümante edileceği,

Proje yaşam döngüsü ve fazları, Genel proje süreçleri (Planlama, İzleme, Kontrol ve Değerlendirme) Proje yönetim sürecinin öğretilmesi gibi hedefler amaçlanmaktadır.

Eğitim Şekli: Örgün Eğitim

Eğitim Süresi: 32 saat


 Eğitime Kimler Katılabilir

 • Proje yönetimi alanında kariyer hedefleyen bireyler,
 • Her sektörden proje paydaşları,
 • İş fikrini projelendirmek isteyen girişimciler,
 • Proje yönetimi konusunda genel bilgi edinmek isteyen herkes.

Eğitim Ders Konuları

 • Proje Yönetiminin Temelleri
 • Proje Yönetimi Tarihçesi
 • Portföy, Program, Proje ve Operasyon Kavramları (Temel Farklılıkları)
 • Proje, Program ve Portföy Yönetimi İlişkisi
 • Projeler ve Stratejik Planlama
 • Proje Yöneticisinin Rolü, Görev ve Sorumlulukları
 • Proje Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon
 • Proje Yaşam Döngüsü ve Fazları
 • Boyunca Maliyet ve Personel Düzeyleri
 • Ürün ve Proje Yaşam Döngüsü Arasındaki İlişki
 • Projenin Kapsamına Göre Organizasyonlar
 • Genel Proje Süreçleri

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

32 saatlik Proje Yönetimi Eğitimi sertifikanız, üniversite onaylı örgün eğitim sertifikası olup, resmi belge şeklinde verilecektir.

Başa dön