İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİNİN AMACI

İnsan Kaynakları Sertifika Programı temel yönetim bilgisi, insan kaynakları işlevleri yani iş analizi, işe alım süreçleri, ücretlendirme, motivasyon ve performans yönetimi ile ilgili bilgileri katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim 

Eğitim Süresi: 60 saat


İnsan Kaynakları Eğitimi Ders Modülü

Modül 1: İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, İş Analizi ve İş Tanımları
Modül 2: Eleman Seçme, İşe Alım Süreçleri
Modül 3: Performans Değerlendirme Teknikleri
Modül 4: Kariyer Yönetimi ve Yönetici Geliştirme Programları
Modül 5: İnsan Kaynaklarında Eğitim Yönetimi
Modül 6: Motivasyon Teknikleri, Ödül ve Öneri Sistemleri
Modül 7: İnsan Kaynaklarında Bilgi İşlem ve Raporlama
Modül 8: İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim Sistemleri
Modül 9: İnsan Kaynaklarında Personel Özlük İşleri
Modül 10: İş Sözleşmeleri
Modül 11: Ücret ve Ücret Uygulamaları
Modül 12: Ücret Bordroları Düzenleme ve Uygulamalar
Modül 13: SGK Mevzuat ve Uygulamaları

Eğitime Kimler Katılabilir

Sertifika Programına, İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak ve insan kaynakları departmanlarında çalışan uzman, orta ve üst düzey yöneticiler ile insan kaynakları alanına kariyer geçişi yapmak isteyen uzman orta ve üst düzey yöneticileri yetiştirmeyi kapsar.

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

60 saatlik İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi sertifikanız, örgün eğitim sertifikası olup, üniversite onaylı olarak resmi belge olarak verilecektir.

Başa dön