İnsan Kaynakları Eğitim Programı

Amaç

İnsan kaynakları yönetimi eğitimine katılanlar işgücü piyasası ve işgücü piyasasını çalışması hakkında bilgiler edinirken dünyadaki teknolojik değişiklikler, istihdam düzenlemeleri ve sosyal gelişmeler hakkında araştırmaları yakından inceleme fırsatı bulurlar. Uzaktan eğitimden elde edilebilecek bir e-sertifika ile insan kaynakları alanında kariyere başlanabilir. eğitim programını başarıyla tamamlayanlar aynı zamanda özel ya da kamu sektöründe yönetim ve eğitim pozisyonlarında yer alabilirler. Hissedarlar, çalışanlar, kendi firmalarını işletenler ve belki de kamu kurumu çalışanları bulundukları konumlarını daha iyi çözümlemek, daha iyiye taşımak ve kişisel performanslarını artırmak için insan kaynakları yönetimi ile ilgili spesifik uygulamaları bu program ile öğrenebilirler.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim

Eğitim Süresi: 120 saat


Eğitime Kimler Katılabilir

  • İnsan kaynakları yöneticileri ve şefleri,
  • İnsan kaynakları uzmanları ve yardımcıları,
  • İşe alım uzmanları,
  • Performans değerlendirme uzmanları,
  • İnsan kaynakları yönetiminin belirli alanında uzmanlaşmak isteyenler,
  • Muhasebeciler,
  • Yeni mezunlar,
  • Bu alana ilgi duyan herkes katılabilir.

İnsan Kaynakları Eğitimi Ders Modülü

İnsan Kaynakları Eğitimi İçeriği

İK Eğitimi Bölüm 1

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?
Geleneksel İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Menüsü
İnsan Kaynakları Faaliyetleri

İK Eğitimi Bölüm 2

İnsan Kaynakları ve Çevre
İK Dış Çevresi ve Dış Çevre Faktörleri
İK İç Çevre ve İç Çevre Faktörleri

İK Eğitimi Bölüm 3

İş Analizi
İşin İçeriği
İşin Gereklilikleri
İşin Çerçevesi
İş Tanımı

İK Eğitimi Bölüm 4

İş Tasarımı
İş Tasarımı Yöntemleri
İş Karakteristikleri Modeli

İK Eğitimi Bölüm 5

İnsan Kaynakları Planlaması
Tahminleme Yöntemleri
Planlama Yapılırken Karşılaşılabilecek Sorunlar

İK Bölüm 6

İşgören Tedariki
İş Şartnameleri
İşgören Tedarik Süreci

İK Eğitimi Bölüm 7

İşgören Seçimi
Aday Havuzu Oluşturma
İşgören Seçim Süreci

İK Eğitimi Bölüm 8

İş Görüşmeleri
Mülakatlar

İK Eğitimi Bölüm 9

İşe Başlama ve Oryantasyon
İşe Alıştırma
Oryantasyon Süreci

İK Bölüm 10

İnsan Kaynaklarında Eğitim
Öğrenen Örgütler

İK Bölüm 11

Kariyer Yönetimi
Kariyer Planlama
Kariyer Yönetimi ve Planlama Aşamaları
Organizasyonlarda Kullanılan Yöntemler
Terfi

İK Eğitimi Bölüm 12

Takım Çalışması
Ekiplerin Yönetimi

İnsan Kaynakları Eğitimi Bölüm 13

Performans Yönetimi
Performans Değerlendirme

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika  Alacaksınız

120 saatlik İnsan Kaynakları eğitim sertifikanız üniversite onaylı örgün eğitim sertifikası olup, resmi belge şeklinde verilecektir.

Başa dön