Halkla İlişkiler Personel Eğitimi

HALKLA İLİŞKİLER PERSONEL EĞİTİMİ

Günümüz koşullarında halkla ilişkiler faaliyetleri, şirketlerin başarıya ulaşması için kullandıkları lüks bir araç olmaktan çıkarak bir zorunluluk hâline gelmiştir.Halkla ilişkiler, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlık kazanmaktadır. Bu meslekte başarılı olabilmek için önce mesleğinizin anlam, önem ve içeriğini doğru şekilde çözümlemelisiniz. Bunun için de farklı halkla ilişkiler tanımlarını incelemeli, tarihsel süreç içinde halkla ilişkilerin nasıl değişip gelişerek günümüzdeki vazgeçilmez bir meslek hâline geldiğini araştırmalısınız. Sektörde çeşitli şirketlerde yapacağınız örgütlenme analizleri, iş yaşamınızda size kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca mesleğinizle ilgili etik kuralları incelemeniz,etik anlayışı gelişmiş bir çalışan olarak iş yaşamınızda saygı görmenizi sağlayacaktır.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim 

Eğitim Süresi: 32 saat


Halkla İlişkiler Personel Eğitimi Ders Modülü

 • Halkla İlişkilerin Temel Kavramı
 • Nitelikleri, Halkla İlişkiler Çalışmalarının Amacı
 • Hedef Kitle, Reklam
 • Propaganda
 • Lobicilik Ve Halkla İlişkiler
 • Satış Pazarlama Ve Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkilerde Yöntemler Ve Araçlar
 • Hedef Ve Yöntem Saptama
 • Planlama Ve Bütçe, Uygulama Ve Değerlendirme
 • Fuar
 • Sergi
 • Toplantı
 • Festival  Açılış Ve Sponsorluk
 • Halkla İlişkiler Ve Psikoloji
 • Halkla İlişkiler Şirketlerinin Yapısı
 • Kurum İçi İlişkiler
 • Halkla İlişkiler Şirketlerinde Yöntem Ve Organizasyon
 • Yönetici Ve Personel Tipleri Müşteri Çeşitleri
 • Hedefe Uygun Halkla İlişkiler Planlaması
 • Davranış Şekilleri
 • Değer Yargıları
 • Motivasyon
 • Yüzyüze İlişkiler
 • Telefonda Konuşma
 • Doğru Konuşma Prensipleri
 • Dış Görünüş
 • Dinleme
 • Özetleme
 • Sosyal Yapısı İle İnsan
 • Kişilik Altyapısının Değerlendirilmesi
 •  Kampanya Türleri
 •  Örnek Kampanyalar

Eğitime Kimler Katılabilir

En az lise mezunu bireyler eğitime katılabilir.

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

32 saatlik Halkla İlişkiler Personeli Eğitim sertifikanız örgün sertifika olup,üniversite onaylı olarak resmi belge olarak verilecektir.

Başa dön