Girişimcilik Eğitimi

Amaç

Girişimcilik kursunu bitiren bireyin;

 1. Girişimcilikle ilgili temel kavramları açıklayabilmesi,
 2. Başarılı ve uygulanabilir bir iş fikri belirlemesi,
 3. Kâr amaçlı işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenmesi ve yöneltilmesi konularında bilgi sahibi olması ve işletme çeşitlerini tanıması,
 4. Üretim Yönetimi kavramını açıklaması ve üretim planlaması yapması,
 5. Üretim Yönetimi kavramını açıklayabilmesi,
 6. Üretim planlaması yapabilmesi,
 7. Pazar araştırması aşamalarını planlayabilmesi
 8. Pazarlama karması elemanlarını açıklayabilmesi,
 9. Bir işletmenin finans kaynaklarını bilmesi,
 10. İş fikrini iş yer, eleman, makine-donanım (ekipman), finansman vb. kaynakları bir araya getirerek bir iş planı oluşturması,
 11. Yaptığı iş planına göre bir iş kurması,
 12. Kurduğu işletmeyi geliştirmesi,
 13. İşletmeye verilen teşviklerden faydalanarak kurduğu işletmeyi iş hukuku kurallarına uygun olarak işletmesi, amaçlanmaktadır.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim 

Eğitim Süresi: 32 saat


Eğitime Kimler Katılabilir

Kendi işini kurmak isteyen,var olan işini büyütmek ve geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

 Girişimcilik Eğitimi Ders Modülü

 • Girişimcilik Süreçleri
 • İşletme Yönetimi
 • İşletme Fonksiyonlarını Planlama
 • İş Planı

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika  Alacaksınız

32 saatlik Girişimcilik Eğitimi sertifikanız üniversite onaylı örgün eğitim sertifikası olup,resmi belge şeklinde verilecektir.

Başa dön