Eğitimcinin Eğitimi

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI

Eğiticinin ana rollerinden olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikleri ortaya çıkarmaları,
Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırması, kolaylaştırması ve farklılıkları belirlemeleri,
Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramaları,
Etkili sunum teknikleri öğrenmeleri,
Öğrenme yollarını bilerek yetişmeleri,
Öğrenmeyi öğretmeleri,
İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları,
Beden dilini doğru kullanma yeteneklerini kazanmaları kursun amacıdır.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim

Eğitim Süresi: 50 saat


Eğitim Ders Modülü

Eğitimcinin Eğitimi İle İlgili Temel Kavramlar

 • Öğrenme
 • Önce insan
 • Öğretim
 • Eğitim
 • Entelektüel sermaye
 • Yüksek geri dönüşlü eğitim
 • Sürekli öğrenme

Rekabet Avantajı Oluşturmada Eğitimin Rolü
Kurumların Rekabet Avantajı Elde Etmede Geliştirecekleri Çalışma Alanları

 • Global alan
 • Kalite
 • Toplumsal rollerdeki değişmeler
 • Yüksek performanslı iş sistemi (teknoloji)

Öğrenme Teorileri

 • Pekiştirme teorisi
 • Sosyal öğrenme teorisi
 • Hedef belirleme teorisi
 • İhtiyaç teorileri
 • Beklenti teorisi
 • Yetişkin öğrenme teorisi
 • Bilgi-işlem teorisi

Öğrenme Süresi

 • Beklenti
 • Algılama
 • Aktif depolama
 • Anlamsal şifreleme
 • Uzun dönem depolama
 • Hatırlama
 • Genelleştirme
 • Memnuniyet

Etkin Eğitim Programları Tasarımında Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar

 • Eğitim ortamı
 • Oturma düzeni
 • Program tasarımı
 • Kurs parametreleri
 • Hedefler
 • Detaylı ders planı
 • Öncelikler
 • Ders planının gözden geçirilmesi

Eğitimde Etkinliği Artırmada Dikkat Edilecek Hususlar

 • İhtiyaçların bilinmesi (bilgi, beceri, yetenek, görev, yetkinlikler)
 • Sürecin katılımcılara göre belirlenmesi
 • Yeni davranışların yararları
 • Yaşamla bağlantıların sunulması
 • İçsel motivasyon gücünün vurgulanması

Stratejik Eğitim
Öğrenme Döngüsü
Öğrenmenin Yolları

 • Aktif dinleme
 • Materyalleri kullanma
 • Not alma
 • Sorular sorma

Öğrenme, Beceri Geliştirme, Unutma ve Transfer Eğrileri
Öğrenme Kuramları

 • Davranışçı kuramlar
 • Bilişsel kuramlar

Bilişsel Kuramlara Dayalı Öğretim Yöntemleri

 • Anlatma yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Sorun çözme yöntemleri
  • Tümevarım
  • Tümdengelim
  • Analiz yöntemi
  • Sentez yöntemi
  • Analoji
 • Rol oynama yöntemi
 • Eğitici drama yöntemi
 • Tartışma yöntemi
 • Örnek olay incelemesi yöntemi
 • Proje yöntemi
 • Beyin fırtınası yöntemi

Nöro Lengüistik Programlama (Neuro Linguistic Programming)

 • Nlp’nin tanımı ve önemi
 • Nlp’nin kişiye kazandırdıkları
 • Etkin insan olmak için nlp
 • Gün

Eğitime İhtiyaç Olup Olmadığını Belirleyen Analizler

 • Kişi analizi
 • Görev analizi
 • Kurum analizi
 • Yetkinlikler

Yetkinlik Belirleme Süreci
Eğitim Transferi ve Değerlendirme
Eğiticinin ve Katılımcıların Özellikleri Ve Görevleri

 • İletişim, liderlik ve motivasyon
 • Oturma düzeni
 • Beden dili

Eğitim Psikolojisi

 • Eğitim psikolojisinin alanı ve yöntemleri
 • Eğitim ve öğretim hedefleri
 • Eğitimde transfer kavramı
 • Eğitmenin rolü
 • Öğretim modelleri
 • Biyolojik hazırlıklar ve bireysel farklılaşmalar
 • Katılım ve çevre faktörü
 • Öğrenme psikolojisi
  • Klasik öğrenme
  • Operant (edimsel) öğrenme
  • Sınıf yönetimi teknikleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Ölçme
 • Değerlendirme
 • Eğitim-öğretimde ölçme ve değerlendirmenin yeri
 • Bir eğitimcinin ölçme ve değerlendirme konusunda bilmesi gerekenler
 • İyi bir ölçme aracının sahip olması gereken nitelikler
  • Geçerlilik
  • Güvenilirlik
  • Kullanışlılık
  • Nesnellik
  • Ayırt ediciliği
 • Ölçme araçları
  • Sözlü sınavlar
  • Yazılı sınavlar
  • Testler
 • Değerlendirme ve not verme
 • Değerlendirme ve not verme sürecinde kullanılan temel istatistikler
 • Sunumun Planlanması
  • Amaçların belirlenmesi ve anlaşılır olması
  • Katılımcıların analizi
  • Taslak planın hazırlanması
  • Kaynak malzemelerin seçilmesi
  • Notların oluşması

Eğitime Kimler Katılabilir

En az Lise mezunu olmak,  mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

 Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

50 saatlik eğiticinin eğitimi sertifikanızı,örgün sertifika olarak,üniversite onaylı resmi belge şeklinde alacaksınız

Başa dön