Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi

Amaç

Dış ticaretin tüm süreçlerinin uygulamalı olarak, örnekler ile “bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar? ve nasıl kullanabilirim?” mantığıyla işleneceği bu eğitimde, katılımcıların kendi iş fikirlerini uluslararası pazarlara nasıl taşıyacakları ve bir firmanın dış ticaret departmanında çalışabilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir. 

Eğitim Şekli: Örgün eğitim

Eğitim Süresi: 120 saat


Eğitime Kimler Katılabilir

Üniversite mezunu,dış ticaret sektöründe çalışan veya sektörde kariyer hedefi olan herkes katılabilir.

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi Ders Modülleri

Modül 1: DIŞ TİCARET YOL HARİTASI 

Türkiye’deki Dış Ticaret Politikalarına Genel Bakış

   ∙  Türk Dış ticaret Rejimi, İhracata İlişkin Esaslar

Modül 2: DIŞ TİCARET HUKUKU 

Uluslararası hukuk çevreleri

Sözleşme şekil ve şartlarının esasları

İtilaf ve tahkimler

Ticaret hukuku yaptırım ve şerhleri

Yaşanmış olay ve çözümlemeleri

Şirketinizi hukuken koruma altına alan maddeler

Risklere göre hukuksal analizler

Uluslararası ticaret hukuk kanun ve maddeleri

Modül 3 : UYGULAMALI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 

Uluslararası Ticaretin Temel İlkeleri

   ∙  Dış ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler (Tüm Örnekleriyle)

   ∙  İhracat İşlemlerinde Uygulanacak Prosedürler:

        ∙  İhraç Edilecek Ürüne Göre

        ∙  İhracat Şekline Göre

        ∙  İhracatın Yapılacağı Ülkeye Göre

        ∙  İhracatta Gümrük Çıkış İşlemleri

   ∙  Mal Hareketlerine İlişkin Uluslar arası Kurallar ve Dış Ticarette Teslim Şekilleri

   ∙  Teslim Kuralları INCOTERMS 2016

   ∙  Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri ve Akreditif İşlemleri

   ∙  İhracata Yönelik Devlet Yardımları

   ∙  İthalat Mevzuatının Tanıtımı

   ∙  Gümrük işlemleri

        ∙  Gümrük Birliği antlaşması

   ∙  Dolaşım Belgeleri

   ∙  Gümrük Kanunu

   ∙  Eşyanın gümrük kıymeti

   ∙  Gümrük rejimleri

Finansal riskler ve risklerin çözümü

   ∙  Dış Ticaretteki Finansal Riskler ve Risklerin Çözüm Yöntemler

Uluslar arası Ticarette Sözleşme ve Sözleşmenin Önemi

   ∙  Uluslararası anlaşmazlıklarda çözüm yolları ve itilafların halli (tahkim müessesi)

Modül 4: İHRACATTA YENİ TEKNOLOJİLER 

İhracat için sosyal medya ve internet kullanımı

   ∙  İhracatta b2b siteler ve pazarlama

Modül 5: LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 

Lojistiğin tanımı ve yönetimi
Hızlı kargo lojistiği
Hızlı Kargo İşlemleri
Kara, hava, deniz ve demiryolu lojistiği

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

120 saatlik Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi sertifikanız,üniversite onaylı örgün eğitim sertifikası olup,resmi belge şeklinde verilecektir.

Başa dön