Büro Personeli Eğitim Programı

Amaç

Çalıştığı işletmenin personel kayıtlarını tutan, özlük ve idari işlemleriyle ilgili her türlü yazışma, dosya takibi ve ilgili diğer işleri yapan kişidir.Nitelikli büro personeli yetiştirmek amaçtır.

Eğitim Şekli: Örgün eğitim

Eğitim Süresi: 120 saat


Eğitime Kimler Katılabilir

– En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
– Halkla İlişkiler ve Büro Personeli Yetiştirme Sertifikası almak isteyenler,
– Halkla İlişkiler ve Büro Personeli Yetiştirme konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

Büro Personeli Eğitimi ders Modülleri

 • Halkla ilişkilerin Temel Kavramları
 • Halkla ilişkiler Çalışmalarının Amacı
 • Halkla ilişkilerde Hedef Kitle
 • Reklam ve Halkla İlişkiler
 • Halkla ilişkilerde Yöntemler ve Araçlar
 • Sağlıklı iletişim Karşılıklı Yararları
 • Halkla ilişkilerde Etik Davranmak
 • Hedef ve Yöntem Saptama, Planlama, Bütçe
 • Uygulama ve Değerlendirme
 • Halkla İlişkiler ve Psikoloji
 • Özel Öğretim Kurumlarında Yönetici ve Personel Profili
 • Tanıtım ve Sunum Uygulaması
 • Haberciliğin Halkla İlişkilere Katkıları
 • Özel Öğretim Kurumlarında Karşılaşılan Öğrenci Sorunları
 • Halkla İlişkiler Açısından Velilerin Genel Özellikleri
 • Hedefe Uygun Halkla İlişkiler Planlaması
 • Öğrencilerin Genel Davranış Şekilleri
 • Kriz ve Risk Yönetimi
 • Yüz Yüze İlişkiler
 • Telefonda Konuşma
 • İletişimde İkna Etme Yöntemleri
 • Beden Dili ve Konuşmanın Veli Üzerindeki Etkileri
 • Doğru Konuşma Kuralları
 • Dış Görünüm
 • Dinleme ve Özetleme
 • Özel Öğretimde Kampanya Türleri
 • Halkla İlişkilerde Eleştirel Bakış, Kendini Geliştirmenin Yararları
 • Öğrencilerde Ergenlik Dönemi Sorunları

Eğitim Sonunda Nasıl Bir Sertifika Alacaksınız

120 saatlik Büro Personeli Eğitimi sertifikanız üniversite onaylı örgün eğitim sertifikası olup, resmi belge şeklinde verilecektir.

Başa dön