Akademik Danışmanlık

Ücretsiz Üniversite Tercih Destek Rehberlik Hizmetleri

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Akademik Danışmanlık

Lisans, yüksek Lisans ve doktora projelerinde danışmanlık süreci son derece titiz ve profesyonel bir ekip tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerin çalışmalarının bilimsel içerikli, konuları ile ilişkili, güncel yayınlarla ve gelişmelerle desteklenmesi için bu doğrultuda yapılacak olan danışmanlık hizmetlerinin tümü akademisyenler tarafından gerçekleştirilmektedir.


A-KADRO SINAVLARINA HAZIRLIK

A Grubu kadrolar kariyer kadroları olarak da bilinir.
(Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb. gibi).
Bu kariyer kadrolarını seçebilmek için kurumların alım yapacakları unvan için belirledikleri KPSS puanını aldıktan sonra kurumların kendi açmış olduğu sınavlara ve mülakatlara (yazılı ve sözlü) girmek gerekmektedir. Yine kurumlar tarafından yapılan yeterlilik sınavlarında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana atama yapılır.

KPSS-A Grubu sınavına girecek olan tüm adayların KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavına girmeleri gerekir. Çünkü Kamu Personeli Seçme Sınavı, A Grubu kadrolara atanacaklar için, kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecek kişileri belirlemek amacıyla kullanılacak puanları sağlar.

KPSS A Alan bilgisi dersleri ;

  • İşletme
  • Muhasebe
  • İstatistik
  • Hukuk
  • Kamu Yönetimi
  • İktisat
  • Maliye
Başa dön